Bursa Malaysia

top_rightads

Wednesday, September 18, 2013

Hasil & Belanja

12 Zulkaedah 1434

Didalam sesebuah perniagaan, hasil dan belanja adalah elemen penting dalam menguruskan operasi harian. Ianya perlu difahami  dengan jelas agar setiap urusniaga yang dilakukan akan memberikan kebaikan kepada perniagaan dalam jangka masa pendek dan memastikan kesinambungan dalam jangkamasa yang panjang.


Hasil (Revenue)boleh dirujuk kepada apa jua  yang diperolehi  oleh perniagaan apabila barang- barang dijual atau perkhidmatan dibekalkan kepada pelanggan. Ini akan mengakibatkan pertambahan aset, sama ada tunai yang diterima  ataupun penghutang. Contoh - contoh hasil antaranya  adalah seperti berikut :-*      Faedah diterima
*      Sewa diterima
*      Diskaun diterima
*      Komisen diterima
*      Hasil jualan daripada perniagaan seperti barang atau perkhidmatan, hasil pertanian dan sebagainya. 
 
Belanja(Expenses/Cost) pula adalah sesuatu yang merujuk kepada aset yang dilibatkan atau digunakan untuk memperolehi hasil. Ianya akan mengakibatkan pengurangan aset atau pertambahan liabiliti, iaitu sama ada pengurangan tunai  apabila pembayaran dibuat ataupun pertambahan pemiutang. Contoh- contoh belanja antaranya adalah seperti berikut :-


*      Belanja elektrik
*      Belanja Sewa
*      Belanja  alatulis
*      Kos barang- barang dijual ( kos jualan )
*      Belanja pembaikan kenderaan
*      Belanja insuran
*      Belanja upah dan gaji
*      Diskaun diberi dan sebagainya.


Bagi memastikan perniagaan dalam keadaan sihat, adalah amat penting bagi pengusaha memastikan jumlah hasil yang diperolehi melebihi daripada apa yang dibelanjakan.

1 comment:

  1. Asa syarikat pinjaman pinjaman bersedia untuk meminjamkan mana-mana jumlah yang anda perlukan untuk memulakan perniagaan peribadi anda. kami memberi pinjaman pada kadar faedah 3%, jadi Sila memohon pinjaman pertanian pertanian. jika anda memerlukan hubungan pinjaman e-mel kami: asaloantransfer@gmail.com, anda juga boleh menghubungi e-mel ini: finance_institute2015@outlook.com


    Asa loan lending company are ready to loan you any amount you need to start up your personal business. we give out loan at 3% interest rate, so Kindly apply for agricultural farming loan. if you need loan contact our email:asaloantransfer@gmail.com, you can also contact this email:finance_institute2015@outlook.com

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...