Bursa Malaysia

top_rightads

Saturday, June 27, 2015

Ciri Ciri Aset Tetap

10 Ramadhan 1436


Aset-aset tetap  mempunyai ciri-ciri tertentu yang perlu difahami dengan jelas. Ketidakfahaman yang jelas bakal menyebabkan rekod-rekod yang disediakan kurang tepat.

Ketara

Aset tetap adalah aset yang ketara dengan kehadiran  dalam bentuk fizikal. Ini berbeza daripada aset tidak ketara seperti paten, yang tidak dapat dilihat dalam bentuk fizikal. Walau bagaimanapun,  istilah "tetap" tidak bermakna bahawa aset tetap hanyalah aset yang tidak boleh dialihkan  dan hanya kekal di sesuatu lokasi semata-mata. Sebagai contoh, peralatan elektronik seperti “laptop” adalah aset tetap yang ia boleh mengambil masa untuk lokasi yang berbeza. Namun begitu, pada masa kini, untuk mengelakkan kekeliruan, aset tetap kini dinamakan sebagai aset bukan semasa.(non current asset), di mana aset tak ketara juga diletakkan dalam kategori yang sama. Aset-aset ini perlu ditandakan (tagging) agar ianya dapat dipantau kerana memiliki nilai yang tinggi.

Digunakan dalam operasi

Sebuah perniagaan kecil memiliki aset tetap dan menggunakan  aset aset berkenaan dalam operasinya untuk menjana pendapatan dan keuntungan. Ia tidak dibeli untuk memegang sebagai stok dengan menjual semula kepada pelanggan. Salah satu syarikat mungkin mengelaskan aset tertentu sebagai aset tetap dalam rekod, manakala syarikat lain boleh mempertimbangkan untuk aset yang sama sebagai sebahagian daripada inventori atau pelaburan mengikut jenis perniagaan yang diceburi. Sebagai contoh,, syarikat menjual kereta akan menkategorikan stok kereta sebagai aset semasa kerana ianya dibeli untuk dijual semula.

Jangka hayat panjang

Sebuah perniagaan menjangka untuk menggunakan aset tetap dan memperoleh manfaat ekonomi daripada mereka untuk lebih daripada satu tahun, yang menjadikan aset tetap yang "jangka panjang," atau "noncurrent," aset. Ini berbeza daripada aset semasa, seperti inventori, yang perniagaan yang menjangka untuk memegang kurang daripada setahun. Sebagai contoh, jika perniagaan kecil anda membeli jentera, anda mungkin mengharapkan untuk menggunakannya selama 10 tahun sebelum memasangnya semula.

Kos dipermodalkan

Apabila sesuatu perniagaan membeli aset tetap, ia memanfaatkan kos, yang bermakna ia merekodkan kos pada kunci kira-kira dan bukannya sebagai perbelanjaan di dalam penyata pendapatan. Sebuah perniagaan melakukan ini kerana ia menjangka untuk menggunakan aset tetap ke atas beberapa tempoh, manakala perbelanjaan dikhaskan untuk barang-barang yang digunakan dalam tempoh yang sama. Sebagai contoh perniagaan kecil anda membeli alatan elektroni komersial bernilai RM 1,000. Kerana ini adalah aset tetap, anda akan merekodkan kos RM1,000 pada kunci kira-kira anda. Namun begitu, bagi sesetengah perniagaan yang besar, mereka menetapkan bahawa, sebarang aset tetap bernilai kurang daripada RM 1,000, akan hanya diiktiraf sebagai belanja sahaja.

Susutnilai

Jika aset tetap adalah apa-apa selain daripada tanah, sebuah syarikat yang memindahkan sebahagian daripada kos modal pada kunci kira-kira untuk perbelanjaan di penyata pendapatan setiap tempoh melalui proses yang dikenali sebagai susut nilai. Proses ini mengurangkan nilai aset tetap pada kunci kira-kira untuk mengambil kira faktor-faktor seperti haus dan lusuh. Sebagai contoh, jika perniagaan kecil anda membeli kereta syarikat untuk RM1,000, anda akan memindahkan sebahagian daripada nilai ini ke dalam penyata pendapatan setiap tahun untuk mengambil kira penyusutan nilai kenderaan

Berkaitan projek

Ada sesetengah perniagaan, mengiktiraf  kos pelaburan pada  projek tertentu  sebagai aset bila mana projek-projek berkenaanselesai. Item-item yang tertentu dalam projek tersebut akan dilakukan proses “pengasetize”  projek tersebut(assetisation). Kaedah ini sering dilakukan terhadap syarikat-syarikat yang mempunyai perbelanjaan modal yang tinggi seperti telekomunikasi, minyak dan gas dan sebagainya.

 

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...