Bursa Malaysia

top_rightads

Friday, June 10, 2011

Penyata Kewangan

Penyata kewangan (atau laporan kewangan) adalah catatan secara formal dari kegiatan kewangan yang dilakukan dari sudut seseorang atau individu , perniagaan atau entiti-entiti yang  lain. Secara umumnya atau secara perundangan  laporan kewangan secara sinonimnya sering disebut sebagai akaun, walaupun istilah  laporan kewangan juga digunakan, terutama oleh akauntan.

Untuk perniagaan, semua maklumat kewangan yang relevan, disajikan secara berstruktur dan dalam bentuk yang mudah difahami dikenali sebagai laporan kewangan.Laporan ini biasanya meliputi empat laporan kewangan asas, disertai dengan perbincangan dan analisa pengurusan:

1.Penyata Kedudukan Kewangan
  Ianya juga disebut sebagai Kunci Kira-kira yang melaporkan kedudukan aset- aset syarikat, liabiliti, dan      ekuiti pemilikan pada suatu masa yang  tertentu.

2.Penyata Pendapatan
Ianya juga disebut sebagai laporan Untung Dan Rugi (atau "P & L"), laporan pendapatan syarikat, bayaran, dan keuntungan selama tempoh masa yang tertentu.Akaun ini memberikan maklumat mengenai operasi syarikat. Ini termasuk jualan dan pelbagai kos yang timbul semasa perniagaan beroperasi.Penyata ini membandingkan diantara pendapatan dan perbelanjaan. Jika jumlah pendapatan melebihi perbelanjaan, penyata berkenaan akan menunjukkan keuntungan dan begitu juga sebaliknya.

3.Penyata Perubahan Ekuiti
 Ianya menjelaskan perubahan ekuiti syarikat selama tempoh laporan.

4.Penyata Aliran Tunai
 Ianya merujuk kepada  laporan kegiatan aliran tunai perniagaan, khususnya operasi, pelaburan dan    pembiayaan.

Untuk syarikat besar, laporan seperti ini seringkali bertambah kompleks dan mungkin merangkumi keperluan nota terhadap akaun di  atas laporan kewangan dan untuk tujuan perbincangan pengurusan dan penganalisaan. Nota-nota ini biasanya akan menjelaskan setiap butiran pada kunci kira-kira, laporan untung dan rugi serta laporan aliran tunai secara terperinci dan lebih lanjut. Nota atas laporan kewangan dianggap sebagai bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari laporan kewangan kerana ianya membekalkan maklumat lanjut berkenaan sesuatu perniagaan.


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...