Bursa Malaysia

top_rightads

Tuesday, October 30, 2012

Pasaran Bon Malaysia Cemerlang

14 Zulhijjah 1433


KUALA LUMPUR, 29 Oktober 2012- Pasaran bon Malaysia mencatatkan tahun cemerlang untuk terbitan bon, dengan dana yang dikumpulkan berjumlah RM100 bilion sehingga akhir September, melepasi terbitan rekod tahun 2011 sejumlah RM70 bilion.

Pengerusi Suruhanjaya Sekuriti (SC) Datuk Ranjit Ajit Singh berkata Isnin, terbitan sukuk PLUS Bhd bernilai RM30 bilion, pada permulaan tahun, menandakan kejayaan signifikan kerana ia mewakili satu-satunya terbitan sukuk terbesar dunia.

"Setakat akhir September 2012, jumlah bon belum jelas hampir kepada RM980 bilion berbanding RM841 bilion, pada akhir tahun lepas, sekali gus mencerminkan pertumbuhan yang berterusan untuk pasaran bon.

Maklumat lanjut : BERNAMA

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...