Bursa Malaysia

top_rightads

Wednesday, October 5, 2011

Kenali Jualan Singkat Di pasaran Saham

Jualan singkat (short selling) adalah suatu aktiviti urusniaga yang agak sinonim di pasaran saham.Pertama, mari kita menggambarkan apakah maksud istilah jualan singkat a apabila anda membeli saham-saham. Dalam proses pembelian saham, kita sebenarnya membeli sejumlah pemilikan dalam sesebuah syarikat. Membeli dan menjual saham boleh berlaku dengan broker saham atau terus daripada syarikat melalui pendaftar saham yang telah dilantik oleh syarikat berkenaan.Pembelian  melalui syarikat broker adalah yang paling biasa digunakan, lebih-lebih lagi melibatkan urusniaga di pasaran terbuka melaui bursa saham. Mereka bertindak sebagai perantara di antara pelabur dan penjual dan mengenakan bayaran untuk perkhidmatan mereka seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak industri dan kawal selia.

Apabila menggunakan broker
, kita  perlu untuk membuka akaun. Akaun yang diwujudkan ialah  sama ada terdiri daripada akaun tunai atau akaun margin. Akaun tunai memerlukan anda membayar bagi stok anda apabila anda membuat pembelian, tetapi dengan akaun margin broker meminjamkan anda sebahagian daripada dana pada masa pembelian dan jaminan keselamatan yang bertujuan sebagai cagaran.

Apabila pelabur melakukan proses pembelian(long position) ke atas pelaburan, ia bermakna bahawa dia telah membeli saham yang mana pelabur mempercayai/berharap/meramal harganya akan meningkat pada masa akan datang. Sebaliknya, apabila pelabur melakukan proses jualan (short position),
seseorang pelabur menjangkakan penurunan dalam harga saham akan berlaku.Proses ini bertujuan untuk mengambil untung atau mengurangkan risiko kerugian pada masa depan.

Jualan singkat ialah proses tindakan penjualan saham yang mana penjual sebenarnya tidak memiliki apa jua saham yang telah dijual tersebut terutamanya di dalam akaun CDS(Central depository System) pada masa jualan dilakukan. Lebih khusus lagi, ianya merupakan proses penjualan sekuriti/saham yangmana ia tidak dimiliki oleh penjual, tetapi penjual telah menjanjikannya untuk diserahkan kepada pembeli. Ianya berlaku apabila pelabur/penjual telah yakin untuk menjangkakan bahawa saham yang telah dijual berkenaan akan terus menyusut lagi dipasaran, dan penjual akan membeli semula saham berkenaan pada harga yang paling rendah. Ini membolehkan sejumlah keuntungan dapat diperolehi dengan menggunakan kaedah seperti ini. Kaedah jualan singkat telah diharamkan di Bursa Malaysia semasa berlakunya krisis kewangan hujung 90-an di mana penulis semasa itu bertugas sebagai ‘Credit Control” di salah sebuah broker saham yang mana sekarang ini dikenali sebagai bank pelaburan. Namun penulis kurang pasti, sama ada aktiviti ini sudah dibenarkan atau masih lagi diharamkan pada masa kini.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...