Bursa Malaysia

top_rightads

Saturday, September 17, 2011

Memerangi Kenaikan Kos Dengan Prinsip-prinsip Ihsan Dan Keadilan Sosial

Ramai yang telah memberikan pendapat yang bernas dalam usaha memerangi kenaikan kos. Pada masa yang sama pemerintah sekaarng berusaha sedaya upaya bagi mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh pelbagai lapisan masyarakat Malaysia. Namun secara ironinya, langkah langkah yang dilakukan sekarang ini hanya bersekitar kepada inisiatif kerajaan semata-mata. Sektor-sektor swasta seolah-olah lepas tangan dan ada yang pula menganggap langkah kerajaan masuk campur dalam kitaran ekosistem perniagaan telah mengancam peluang perniagaan mereka.

Namun ini sedikit sebanyak telah menunjukkan kejayaan usaha-usaha yang telah dilakukan kerajaan. Perlaksanaan kedai Rakyat 1 Malaysia telah menyebabkan ada pihak yang selama ini yang telah memonopoli rantaian perniagaan mula berasa kepanasan. Maka sudah terbuktilah bahawa selama ini ada suatu pihak yang telah mengaut kekayaan ekonomi negara tanpa belas kasihan dan mereka mengaut pendapatan rakyat tanpa belas kasihan dengan mengenakan harga barang dan perkhidmatan yang tinggi.

Usaha meningkatkan gaji dan pendapatan rakyat tidak akan bermakna jika golongan-golongan ini terus bermaharaja lela di dalam ekosistem ekonomi negara.Golongan-golongan ini bukan sahaja sanggup mengaut keuntungan berlebihan, bahkan mereka berani mengugut kerajaan jika kehendak mereka tidak dilayan. Namun begitu penulis percaya, kita tidak perlu takut diugut olehpihak berkenaan berbanding majoriti rakyat Malaysia. Bayangkan jika majoriti rakyat Malaysia mengugut kerajaan , jika kerajaan masih akur dengan kehendak segelitir pihak yang tamak haloba ini.

Ini secara jelas telah mengesahkan "hypotisis" bahawa "terdapat segolongan tertentu yang tertentu yang telah mengaut keuntungan berlebihan di dalam persekitaran ekonomi negara selama ini". Maka dengan itu , sistem yang berpaksikan kepada kapitalis perlu ditransformasikan kepada suatu sistem yang lebih bersifat Ihsan kepada rakyat, memperjuangkan keadilan sosial dan mesra rakyat. Sistem ekonomi yang bercirikan keislaman di mana kerajaan perlu masuk campur di dalam ekosistem ekonomi bagi memperjuang dan mempertahankan kemaslahatan umat adalah amat dituntut.

Oleh yang demikian, inisiatif Kedai Rakyat 1 Malaysia adalah salah satu inisiatif yang baik dan tepat dan ianya perlu diperluaskan. Inisiatif ini perlu diperluaskan kepada Skim Rumah 1Malaysia yang menyasarkan pada semua peringkat juga perlu dipertimbangkan dimana penulis yakin dan ber"hypotesis" bahawa ada pihak yang mempunyai kuasa memanipulasi bahan mentah dan ekosistem dalam pembinaan rumah di Malaysia. Ini adalah salah satu punca bahawa harga rumah di negara ini berada dalam keadaan yang agak tidak munasabah.

Rantaian penyediaaan makanan ternakan juga perlu diberi perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan untuk mengimbangi pihak-pihak yang sedang membuat untung berlebihan. Jika ini dapat dilakukan, penulis yakin sasaran mengurangkan kos kehidupan dan meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat akan tercapai dan menjamin kesinambungan kemakmuran negara.

@MyIktisad

1 comment:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...