Bursa Malaysia

top_rightads

Friday, August 12, 2011

Kenali Saham

Saham ialah suatu instrumen bagi entiti perniagaan yang mewakili modal asal yang dilaburkan ke dalam perniagaan oleh pemiliknya. Ianya berfungsi salah satunya sebagai cagaran bagi pemiutang perniagaan dan berbeza daripada harta serta aset-aset perniagaan yang lain.

Antara jenis saham yang popular ialah Saham Biasa dan Saham Terutama. Saham Biasa mempunyai ciri-ciri yang membolehkan pemiliknya memiliki hak mengundi yang boleh digunapakai dalam membuat keputusan korporat serta menikmati sebarang dividen yang diisytiharkan. Manakala Saham Terutama pula tidak mempunyai hak mengundi tetapi dilindungi oleh undang-undang untuk mempunyai hak menerima tahap tertentu tuntutan terhadap aset serta pembayaran dividen sebelum apa-apa dividen boleh dikeluarkan kepada pemegang saham jenis lain.

Di Malaysia, saham-saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia akan didepositkan di Sistem Depositori Pusat atau dikenali sebagai CDS(Central Depository System-CDS) yang mana ianya dimiliki dan dikendalikan oleh Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd (dahulu dikenali sebagai Malaysian Central Depository Sdn Bhd), sebuah anak syarikat milik penuh Bursa Malaysia Berhad.Para pelabur perlu membuka akaun melalui Agen Depositori Yang Diberi Kuasa (Authorised Depository Agents -ADAs), iaitu firma-firma pemberokeran saham yang berlesen.

1 comment:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...