Bursa Malaysia

top_rightads

Tuesday, May 17, 2011

Memanfaatkan Inovasi Dan Kreativiti Dalam Mewujudkan Sumber Kekayaan Baru

Seringkali kita mendengar slogan pembudayaan inovasi dan kreativiti yang sering  digalalakkan untuk diamalkan di dalam apa jua bidang atau kehidupan seharian di media masa. Melalui kaedah yang lebih innovatif, setiap kesan yang diperolehi dipercayai bakal melonjakkan nilai tambah yang lebih signifikan jika dibandingkan dengan sumber-sumber terhad yang digunakan.

Ini amat penting bila mana sumber-sumber yang ada bagi tujuan pengeluaran barangan dan perkhidmatan pada akhir-akhir ini mengalami lonjakan harga yang berterusan. Sumber bahan mentah makanan semakin meningkat serta bahan api turut memberi tekanan kepada kenaikan kos buruh dan sara hidup. Senario yang berterusan sebegini amat mustahil untuk dielak kerana mana-mana negara, disebabkan kita sekarang berdagang pada peringkat antarabangsa di mana faktor luaran turun memberi kesan kepada keadaan ekonomi negara.

Justeru itu, negara memerlukan pelbagai pilihan strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.Masalah ekonomi yang semakin komplek memerlukan idea-idea yang lebih kreatif untuk penyelesaian di semua peringkat sama ada dari sudut individu, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara.Inisiatif Broadband Kebangsaan yang diwujudkan oleh kerajaan adalah merupakan kemudahan pasarana mega yang telah diwujudkan bagi memaju budaya sebegini.

Dengan mempunyai jalur lebar lebih lebih lagi yang berkelajuan tinggi, rakyat mempunyai lebih peluang untuk mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber dari serata dunia termasuk dari negara-negara maju. Dengan itu kita boleh membuat perbandingan bagi setiap apa yang dilaksanakan di negara-negara yang lebih maju dari kita dan ianya mungkin dapat dicuba untuk diadaptasikan di sini.Ini sudah semestinya bakal memberi pelbagai manfaat bagi memperbaiki apa jua aktiviti yang dijalankan di negara ini (termasuk dalam perniagaan),seterusnya dapat meningkatkan nilai tambah dan mewujudkan sumber kekayaan baru kepada negara.

Namun begitu apa yang lebih penting, beberapa peraturan dan sifat protokol yang sudah ketinggalan zaman,yang masih terdapat di pelbagai organisasi perlu dirombak bagi membolehkan budaya kreatif dan inovasi terus berkembang. Ini kerana idea-idea tak semestinya datang semasa di waktu pejabat semata-mata. Ianya mungkin datang ketika mengadakan program "engagement" yang mungkin diadakan ketika diluar waktu kerja.

Oleh yang demikian, tuntutan keperluan sebegini perlu diberi perhatian agar pembudayaan pemikiran kreatif dan inovasi tidak hanya terhenti setakat selogan semata-mata. Ianya perlukan motivasi  yang kuat untuk diterjemahkan.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...