Bursa Malaysia

top_rightads

Saturday, September 15, 2018

Perbezaan Diantara SST dan GST

5 Muharram 1440

Terdapat perbezaan di antara cukai jualan dan perkidmatan(sales and service tax-SST) dan cukai barangan dan perkhidmatan(goods and services tax- GST). Perbezaan kedua dua istilah ini perlu difahami agar kita mendapat maklumat yang jelas dan boleh membuat pertimbangan yang wajar dalam menghadapi isu isu semasa  dan terkini di dalam negara.

Secara mudah SST adalah suatu sistem percukaian yang secara normalnya dikenakan pada satu  peringkat seperti pengeluar atau penyedia perkhidmatan sahaja pada kadar tertentu dan pada barangan atau perkhidmatan tertentu. Kadarnya adalah bergantung kepada kadar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

Manakala bagi GST pula ia merujuk kepada sistem cukai yang dikenakan pada beberapa peringkat seperti pengeluar, penjual serta pengguna. Liputan sistem cukai ini dilihat lebih luas dan menyeluruh, namun masih ada item item yang mendapat pengecualian.Kadar yang dikenakan ialah bergantung kepada kerajaan atau negara.Sebagai contoh, angka yang popular di Malaysia adalah 6 peratus sebelum ianya ditukar kepada SST.

Penulis tidak bercadang membuat perbandingan kelemahan atau kelebihan kedua dua sistem cukai berkenaan.Ini disebabkan kerana, setiap sesuatu kelebihan bagi sesuatu pihak, sedikit sebanyak akan menghakis kelebihan pihak yang lain.Sebagai contoh kelebihan di antara pihak yang mengutip cukai dan pihak yang membayar cukai.

Wallahualam.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...