Bursa Malaysia

top_rightads

Friday, April 22, 2011

Kenali Modal

Modal boleh ditakrifkan dari pelbagai sudut yang mana istilah ini kebanyakannya digunapakai di dalam konteks perniagaan. Secara umum, modal ialah suatu bentuk pengumpulan aset atau atau pemilikan. Lebih terperinci:

Modal adalah terdiri daripada sejumlah dari tunai serta  aset-aset  lain yang dimiliki oleh perniagaan. Aset-aset perniagaan ini termasuklah loji, bangunan, peralatan, tanah, penghutang dan sebagainya.

 Aset-aset perniagaan ini kemudiannya digunakan untuk menghasilkan pendapatan dengan melakukan pelbagai aktiviti pelaburan bagi meningkatkan nilai.Modal juga boleh diwakili oleh pengumpulan  kekayaan perniagaan, diwakili oleh aset-aset yang ditolak daripada tanggungan atau hutang perniagaan.
Dalam perniagaan, modal juga boleh dirujuk sebagai  saham atau pemilikan entiti perniagaan.


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...